مجمع المزخرفات

دوبیتی طنز

لابد
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٥  کلمات کلیدی: خر ، لابد ، مریض ، رندان

45

لابد همگی از ابتدا خر بودیم 
ور نه ، ره رندان که نمی پیمودیم
کج دار مریض راه را طی کردیم
از راه نرفته اینچنین فرسودیم


 
باید کرد
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٩  کلمات کلیدی: همسر دائم ، صیغه ، زن ، فتوا

44

چار همسر دائم است ، پس باید کرد!

چل صیغه که لازم است ، پس باید کرد

فرداست که فتوا بدهند آقایان...

زن ، قابل کردن است ، پس باید کرد !!!


 
امید
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٢  کلمات کلیدی: امید ، خرقه ، آلوده

43

با اینکه امید چیز خوبی بوده است

گویا که خیالتان کمی آسوده است

ترسیده ام این امید بازی باشد

آنقدر که خرقه هایشان آلوده است !


 
عسر و حرج
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٦  کلمات کلیدی: عسر و حرج ، فرج ، امید ، مزاح

42

عمریست که من عُسر و حَرج داشته ­ام

مانندِ تو امّید فرج داشته ­ام

با ذوق سرودن و مزاحِ ادبی

بر مقصد امید و بار کج داشته ­ام 
باد
ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۳  کلمات کلیدی: رنج ، کورسو ، شمع ، باد

41

با رنج درین جهان پر ظلم و فساد

کردیم دوباره کورسویی ایجاد

افروخته ­ام کنون که شمعی درباد

این بادِ پدرسگ دهنِ ما را ...(بیب)... !


 
مرد
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧  کلمات کلیدی: کوه ، غم ، مرد ، بغض

40

با آنکه تو کوهی از غمی از سردی

با بغض فرخورده خود همدردی

برخیز ، درین جهانِ وامانده هنوز

با آنچه به لای پات داری ، مردی!


 
عشق
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧  کلمات کلیدی: اصول ، فروع ، عشق ، عبادت

39

دوباره باختم از نو ، شروع را کردم

که در ادامه اصول و فروع را کردم

قسم به عشق که هر لحظه ­اش عبادت بود

به نام عشق سجود و رکوع را کردم


 
اغفال
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٥  کلمات کلیدی: اغفال ، هجو ، اسهال ، هزل

38

درین اوضاع بد اغفال گشتم

زهجو و هزل مالامال گشتم

روان شد آنچنان اشعار بنده

که انگار این میان اسهال گشتم !


 
حسن کلید ساز
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٥  کلمات کلیدی: کلید ، حسن ، روحانی

37

یعنی چهار سال غم و اشک با نیاز

درهای چفت بسته برآن قفل های راز

این قفل ها اگر بشود باز باز باز ...

شاید ، مگر ، ... به شاه کلید حسن کلیدساز


 
بقچه
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢  کلمات کلیدی: بقچه ، تیر ، فحش

36

بقچه را روی دوش می گیری

میروی سوی آخرین تیری

تویِ تاریک راه بی مقصد ...

فحش بر زندگانیِ ... ( بیب ) ...


 
انتخابات
ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۳  کلمات کلیدی: گاو ، خر ، سکوت ، بلوغ

35

انتخابات و آخرین سنگر

در سکوتم سرِ بد و بدتر

مانده ام در چهار سال بلوغ

گاو باشم من این وسط یا خر؟


 
منافق
ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۳  کلمات کلیدی: منافق ، موافق ، عاشق ، ظاهر

34

در پیش جمع گفت به من که منافقی

این است آخر عاقبت عشق و عاشقی

آیا منم که ضجه زنِ خاک و مردمم

یا تو که خوب ظاهر و با بد موافقی ؟!!

 


 
ردصلاحیت
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٩  کلمات کلیدی: تشخیص ، مصلحت ، نظام

33

ای مصلحت نظام تشخیص بده
ای خویش به مصلحت به ابلیس بده
ای مصلحتی نموده وی را تأسیس !!!
دیدی که نظام و شخص و تأسیس بده؟!!!!!!


 
آزادی
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٩  کلمات کلیدی: آزادی ، قفس ، جبر ، جهل

32

آه ، مُردم ، چقدر آزادی !

کاش قدری قفس تو می دادی

انتخابی میان جبر و جهل

جبر در غم و جهل در شادی


 
اسقاط
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٦  کلمات کلیدی: اسقاط ، اقساط ، استغاثه ، پیکان

31

کار کردم برای اقساطم

ماندم از سایر اُموراتم

با چنین استغاثه هم ، اینک !

مثل پیکان شصت اسقاطم !


 
کش
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٧  کلمات کلیدی: کش ، دسترنج ، صاحب خانه

30

می­کشم چون کِش درین اوضاع دائم آه را

آه هم دَر می­رود گاهی بد و بیراه را

صبح تا شب کنده ­ام جان ، کارکردم ، عاقبت

دست صاحب­خانه دادم دسترنجِ ماه را


 
خودکشی
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠  کلمات کلیدی: خودکشی ، باسن ، سینه ، معضلات

29

چهره ها زیبا و باسن پرملات!

سینه ها لرزان و لب آبِ نبات

در شگفتم گر جوانی توی شهر

خودکشی ننماید از این معضلات!!!


 
گرمای هوا
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۱  کلمات کلیدی: پاچه ، بیب

28

هوا که گرم شدست و زمین تماشائی

لباس نازک این بانوان رویائی

قدم زنان چو زنان می­روند ، می­گوئی:

چه پاچه­ های قشنگی ، چه ... ( بیب ) ... زیبائی !!!


 
حرف مزخرف
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٤  کلمات کلیدی:

27

دوست دارم که زمانی به دهان کف بزنم

محض خنداندنتان بر دل این صف بزنم

آنقدر منطق وارونه به پایم بستند

دوست دارم که کمی حرف مزخرف بزنم !


 
سوال فلسفی
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٥  کلمات کلیدی: سوال فلسفی ، هابیل ، بیل ، قابیل

26

شایعه کردند عزرائیل زد

بعد میکائیل و اسرافیل زد

آخرش هابیل با یک بیل زد

کلّة قابیل یا قابیل زد ؟!!!!


 
ارز
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۸  کلمات کلیدی: ارز ، تورم ، گرانی ، نرخ

25

چون تورم تب زده در لرز بود

حجم این آشفتگی بی مرز بود

این گرانی ها تمامش ناشی از

بی ثباتی های نرخ ارز بود؟!!!


 
حرف سیاسی
ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦  کلمات کلیدی: حرف سیاسی ، تیر خلاص ، لاس

24

باید اینک به خودم تیر خلاصی بزنم

با کسی دوست نگردیده و لاسی نزنم

حرفی از نکته و اندیشة خاصی نزنم

لال باید شده و حرفِ سیاسی نزنم


 
اصول
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٤  کلمات کلیدی: اصول ، قید و بند ، زندان ، چارچوب

23

از من نخواه خم شوم ، اینجا نمی­شوم

در لابلای حرف شما تا نمی­شوم

با این اصول مسخره ، زندان قید و بند

در چارچوب فکر شما جا نمی­شوم


 
ماه مهر
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢  کلمات کلیدی: ماه مهر ، مثبت ، منفی ، مساوی

22

درون مدرسه با هم تلاش می­کردیم

مداد خود به درون تراش می­کردیم

اگرچه منفی و مثبت به هم نمی رفتند

مساوی از دوطرف بود و لاش می­کردیم


 
ارز
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱  کلمات کلیدی: طلا ، ارز ، غرض ، قسط

21

درین زمانه به آینده هیچ فرضی نیست

که نیست آنکه گرفتار قسط و غرضی نیست

جهیده قسمت ارزاق مثل زاغ از باغ

طلا گران شده است و به ارز عرضی نیست !!!


 
← صفحه بعد